Dạy tức là học hai lần''

Ngày 07 tháng 07 năm 2022

 » Tin tức - Hoạt động » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2020 cho học viên Trung tâm
Ngày 25 tháng 12 năm 2020 Đoàn TNCSHCM Trung tâm GDNN-GDTX Phú Vang tổ chức tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2020 cho học viên Trung tâm.