Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 07 tháng 07 năm 2022

 » Tin tức - Hoạt động

Tin tức - Hoạt động

Hội Nghị CB-CC-VC và Công đoàn Trung tâm
Ngày 15/10/2021 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Vang long trọng tổ chức Hội nghị CB-CC-VC và Công đoàn Trung tâm Năm học 2021-2022

Trang 1/6
1 2 3 4 5 6