Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 08 tháng 07 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Tổ Hành Chính

Tổ Hành Chính

Cập nhật lúc : 16:07 25/11/2013  

Tổ Hành Chính Tổng Hợp Tổ Hành Chính Tổng Hợp

Điện thoại: Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
         
         
3  Nguyễn Thủy Diệu Huế  0902746720   dhueatila@gmail.com
4 Phạm Hữu Sơn 0934737076    
         

Số lượt xem : 2157