Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 07 tháng 07 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Ban giám đốc

Ban giám đốc

Cập nhật lúc : 10:37 19/08/2019  

Phó Giám đốc 2

Họ và tên: LÊ VĂN HÓA
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: levanhoa1979@gmail.com
Điện thoại:  0983458353
Địa chỉ: Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách lĩnh vực giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

Số lượt xem : 1153