Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

Tin tức & sự kiện

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2018-2019

       UBND HUYỆN PHÚ VANG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRUNG TÂM GDNN-GDTX                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc       Số: 22 /KH-GDNN-GDTX                  Phú Vang, ngày  28 tháng 9  năm 2018                                       ...

Xem thêm

Tin hoạt động

  Lễ khai giảng lớp XMC ở Xã Vinh Hà năm học 2018-2019

  KHAI GIẢNG LỚP XÓA MÙ CHỮ CHO BÀ CON THÔN HÀ GIANG, XÃ VINH HÀ Phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Xác định điều đó, những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, xóa mù chữ trên địa bàn. Hàng năm, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Vang đều phối hợp với các đoàn ... Xem thêm

Góc giáo viên

  THƠ CHO NGÀY 20-11

                                                 THẦY VÀ KỶ NIỆM.                                    Con lại về với mái trường xưa                                    ... Xem thêm

Góc học sinh

  Tạm biệt nhé mái trường thân yêu

  Hàng năm, mỗi khi dàn nhạc ve sầu cất lên những bản tình ca xao xuyến là lúc một lứa học sinh nữa trưởng thành. Hôm nay, chúng ta tập trung tại đây làm lễ bế giảng năm học và chia tay với học sinh khối 12. Cho phép tôi được tâm sự đôi lời với 709 học sinh sắp tạm biệt mái trường thân yêu của mình. Xem thêm