Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 02 tháng 08 năm 2021

Tin tức & sự kiện

Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2020 cho học viên Trung tâm

Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2020 cho học viên Trung tâm

Ngày 25 tháng 12 năm 2020 Đoàn TNCSHCM Trung tâm GDNN-GDTX Phú Vang tổ chức tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2020 cho học viên Trung tâm.

Xem thêm