Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

Tin tức & sự kiện

KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

  UBND HUYỆN PHÚ VANG TRUNG TÂM GDNN-GDTX    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04 /KH-GDNN-GDTX   Phú Vang, ngày  18 tháng 02 năm 2019 KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên ...

Xem thêm

Tin hoạt động

  Lễ khai giảng lớp XMC ở Xã Vinh Hà năm học 2018-2019

  KHAI GIẢNG LỚP XÓA MÙ CHỮ CHO BÀ CON THÔN HÀ GIANG, XÃ VINH HÀ Phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước hướng tới mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Xác định điều đó, những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, xóa mù chữ trên địa bàn. Hàng năm, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Vang đều phối hợp với các đoàn ... Xem thêm

Góc giáo viên

  THƠ CHO NGÀY 20-11

                                                 THẦY VÀ KỶ NIỆM.                                    Con lại về với mái trường xưa                                    ... Xem thêm

Góc học sinh

  Tạm biệt nhé mái trường thân yêu

  Hàng năm, mỗi khi dàn nhạc ve sầu cất lên những bản tình ca xao xuyến là lúc một lứa học sinh nữa trưởng thành. Hôm nay, chúng ta tập trung tại đây làm lễ bế giảng năm học và chia tay với học sinh khối 12. Cho phép tôi được tâm sự đôi lời với 709 học sinh sắp tạm biệt mái trường thân yêu của mình. Xem thêm